טבע פוגש עיר פוגשת טבע

תחרות הפארק החופי היא תחרות לתכנון 700 דונם של פארק עירוני לאורך קטע החוף שבין תל ברוך להרצליה ופארק לינארי החודר מזרחה
אל תוך השכונה
במסגרת התחרות היה לי הכבוד לעבוד יחד עם צוות מוכשר של אדריכלי נוף, אדריכלים ויועצים על הצעה אשר הובילה אותנו אל שלב הגמר בתחרות הנופית החשובה הזו
ההצעה שלנו התמקדה בחיבור של העיר לפארק תוך רצון לשמר ולהנגיש את הטבע הייחודי של מצוק הכורכר אל תושבי השכונה

עוד על ההצעה אפשר לקרוא באתר של נחלת הכלל

צוות התחרות כלל את אדריכלי הנוף טלי וקסלר, חצב יפה, בר וולקוביץ׳-אמיר, דיקלה ויזל-דומיניץ, ליאת קרנר, כרמל יערי, נור סעד
ד״ר אסף שוורץ - אקולוג
אדר׳ מתן מאייר. ויינשטיין-ועדיה אדריכלים
יוני גורן - הנדסת סביבה ומשאבי מים
תודה לד״ר עודד כץ, המכון הגיאולוגי על הליווי בנושא מצוק הכורכר ולאור אדר על צילומי הרחפן

http://www.danimetcalfe.com/files/gimgs/th-43_851.jpg
http://www.danimetcalfe.com/files/gimgs/th-43_889.jpg
http://www.danimetcalfe.com/files/gimgs/th-43_884.jpg
http://www.danimetcalfe.com/files/gimgs/th-43_885.jpg
http://www.danimetcalfe.com/files/gimgs/th-43_895.jpg
http://www.danimetcalfe.com/files/gimgs/th-43_896.jpg
http://www.danimetcalfe.com/files/gimgs/th-43_893.jpg
http://www.danimetcalfe.com/files/gimgs/th-43_894.jpg
http://www.danimetcalfe.com/files/gimgs/th-43_892.jpg
http://www.danimetcalfe.com/files/gimgs/th-43_886.jpg
http://www.danimetcalfe.com/files/gimgs/th-43_887.jpg
http://www.danimetcalfe.com/files/gimgs/th-43_888.jpg